Organisatie

Al meer dan 35 jaar professionaliteit, gedrevenheid en aandacht voor ieder kind.

Onze geschiedenis

In Den Haag in de jaren ’80 sloegen buurtzorg, politie en maatschappelijk werk de handen ineen om een jeugdkamp te organiseren. De doelgroep waar zij zich om bekommerden: kinderen tussen de 6-12 met veelal ouders met (financiële) problemen en/of in een lastige thuissituatie. Het kamp werd werkelijkheid. De eerste editie werd georganiseerd in een buurthuis, maar verhuisde algauw naar Vlieland, waar het inmiddels een begrip is. Vlielandkamp Lange Paal heeft door de jaren diverse reorganisaties overleefd en heeft tot nu toe ieder jaar plaatsgevonden. De Stichting Vrienden van het Vlielandkamp is in 2019 opgericht, om gelden te generen om het kamp en de activiteiten te ondersteunen.

Onze doelstellingen

Het Vlielandkamp LangePaal is een initiatief van Jeugdbescherming west en Jeugdformaat. Al jaren organiseren wij samen met een trouwe groep vrijwilligers het Vlielandkamp. Onze organisatie wordt gekenmerkt door professionaliteit (alle organisatoren zijn werkzaam in de jeugdzorg), de aandacht voor elk individueel kind, en een enorme gedrevenheid om dit kamp tot een succes te maken. Onze doelstellingen zijn:

  • Jaarlijks organiseren van het Vlielandkamp
  • Een veilige omgeving creëren voor de kinderen, waarin ze zichzelf kunnen zijn
  • De kinderen een onvergetelijke week bezorgen door het organiseren van diverse uitjes en activiteiten en de interactie met leeftijds- en lotgenoten

Het bestuur

Paola Kuipers

Secretaris, coördineert het kamp en is een van de twee kokkies. Is werkzaam als Regiebehandelaar bij impegno op de afdeling Jeugd en Gezin.

Henk Salet

Voorzitter, was jarenlang regio-manager bij Jeugdbescherming West. Nu met pensioen en actief als adviseur in de Jeugdhulpverlening.

Babette Tielen

Penningmeester en is op het kamp een van de twee vliegende keeps. Is werkzaam als gedragswetenschapper bij Jeugdformaat.

N.b. ons bestuur zet zich op vrijwillige basis in. Onze bestuursleden krijgen geen vergoeding voor hun bestuurstaken.

ANBI

Vlielandkamp Lange Paal is een ANBI, een algemeen nut beogende instelling. Doneren aan een ANBI heeft een aantal belastingvoordelen, bijvoorbeeld dat een ANBI geen erfbelasting of schenkbelasting betaalt voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang. Hier lees je meer informatie over een ANBI. Op de site van de Belastingdienst lees je ook hoe belastingaftrek werkt bij periodiek doneren.